دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
دانشکده علوم
تایید پروپوزال توسط ریاست دانشکده علوم پایه

کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا  که در مرحله انجام پایان نامه می باشند موظف هستند بر اساس تقویم

ثبت نام  و در اولین فرصت ممکن و با پرداخت شهریه پایان نامه را در سیستم آموزشی اخذ و در زمان  مقرر

نیز در صورت لزوم تمدید نمایند.  بدیهی است  تایید  پروپوزال  در  پورتال پژوهشی  توسط  ریاست دانشکده

پس از ثبت نام پایان نامه در سایت آموزشی دانشگاه صورت می پذیرد و  برگزاری  جلسه دفاعیه  نیز حداقل  

چهار ماه پس از تاریخ تصویب فوق امکان پذیر خواهد گردید.    

اخبار و اطلاعیه ها
» مراحل ضروری جهت دفاع از پایان نامه های تحصیلات تکمیلی در نیمسال اول 96-1395
پایان مهلت برگزاری جلسات دفاع از پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترا 1395/11/30 می باشد.
» آزمون جامع دکترا - آخرین نوبت در سال 1395
آزمون کتبی جامع دانشجویان دکترای دانشکده علوم در روز چهارشنبه مورخ 1395/09/24 ساعت 9 صبح برگزار خواهد گردید.
» تعیین وضعیت دانشجویان کارشناسی ارشد کامپیوتر که اساتید راهنمای ایشان تا پایان سی ام بهمن نود و پنج فاقد کد آزاد می باشند
دانشجویان مزبور موظف می باشند با بهمراه داشتن پایان نامه تایید شده توسط استاد راهنما همراه با فرم 101 تا 1395/11/14 به مدیریت تحصیلات تکمیلی مراجعه نمایند.
» اخذ نمرات مقالات و شرکت در کنفرانس های مستخرج از پایان نامه
آخرین اطلاعات ضروری در مورد اخذ نمره مقالات ....
اوقات شرعی
نشانی:کرمان بلوار امام علی (ع) -دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
کد پستی دانشگاه: ۷۶۳۵۱۳۱۱۶۷
تلفن دانشگاه : ۵۰−۳۳۲۱۰۰۴۳−۰۳۴
نمابردانشگاه: ۳۳۲۱۰۰۵۱−۰۳۴
انتخاب وب سایت :