دانشکده علوم پایه

برگزاری جلسات دفاع در نیمسال اول ۹۷-۹۶

مجوز برگزاری دفاع کارشناسی ارشد در دانشکده علوم مربوط به نیمسال اول ۹۷-۹۶

۰۱ مرداد ۱۳۹۶ | ۰۷:۰۰ کد خبر : ۱۲۱۱۰ اطلاعیه های دانشجویی
تعداد بازدید:۱۰۷
کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده علوم که متقاضی دفاع در نیمسال اول ۹۷-۹۶ می باشند، می بایست پروپوزال ایشان در شورای گروه آموزشی تا ۹۶/۰۵/۱۵ و توسط رئیس دانشکده علوم تا ۹۶/۰۶/۲۹ در پورتال پژوهشی مصوب شده باشد.
مجوز برگزاری دفاع کارشناسی ارشد در دانشکده علوم مربوط به نیمسال اول ۹۷-۹۶

کلیه دانشجویان دانشکده علوم دانشگاه آزاد اسلامی کرمان که پروپوزال ایشان تا قبل از پانزدهم مردادماه سال جاری (یا در ترم های گذشته) توسط مدیران محترم گروه های آموزشی به تصویب رسیده است، موظف می باشند طبق تقویم آموزش دانشگاه حداکثر تا پایان وقت اداری چهارشنبه ۲۹/‏۰۶/‏۱۳۹۶ پایان نامه خود را با پرداخت شهریه در سیستم آموزشی ثبت نام دانشگاه (سیدا) ثبت یا تمدید نمایند تا بدینوسیله پروپوزال ایشان توسط رئیس دانشکده علوم نیز تایید شود. بر این اساس نامبردگان امکان دفاع را تا پایان نیمسال اول ۹۷-۹۶ (سی ام دی ۹۶) خواهند یافت.

بدیهی است مطابق ضوابط و مقررات و تاکید معاونین محترم آموزش و پژوهش دانشگاه، جلسه دفاعیه افرادی که پروپوزال آنها در شهریور ۱۳۹۶ در دانشکده مصوب نگردد، به نیمسال دوم موکول خواهد شد.


۴ رای