دانشکده علوم پایه

مدیران گروه های آموزشی
گروه آموزشی ریاضی


نام: لیدا
نام خانوادگی: ترک زاده
سمت: مدیر گروه کارشناسی ریاضی
رشته تحصیلی: ریاضی
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی
محل استقرار دفتر: مجتمع هیات علمی طبقه همکف
تلفن داخلی:

تلفن مستقیم: ۳۱۳۲۱۳ (۰۳۴)

آدرس پست الکترونیک:

گروه آموزشی زیست شناسی

گروه آموزشی شیمی

گروه آموزشی فیزیک

گروه آموزشی کامپیوتر