دانشکده علوم پایه

معاون آموزشی


نام: رضا
نام خانوادگی: غلامرضایی
سمت: معاون آموزش دانشکده
مدرک تحصیلی: تحصیل در دکترای تخصصی
رشته تحصیلی: کامپیوتر
محل دفتر: مجتمع هیئت علمی طبقه اول
تلفن داخلی: ۱۳۲۸ و ۱۳۴۵
تلفن مستقیم: ۳۱۳۲۱۳۲۸ (۰۳۴)
آدرس پست الکترونیک: reza_computing@yahoo.com