دانشکده علوم پایه

صفحات مرتبط

  • - موقعیت مکانی دانشکده علوم پایه

موقعیت مکانی دانشکده علوم پایه 

نمای هوایی دانشگاه آزاد اسلامی کرمانموقعیت مکانی دانشکده علوم (مجتمع آموزشی، مجتمع آزمایشگاهی و مجتمع هیات علمی) نسبت به درب ورودی اصلی دانشگاه


جهت اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه فرمایید:

https://www.google.com/maps/place/Islamic+Azad+University+Kerman+Branch/@30.2417088,57.0751759,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x3f02198cadd8f2df:0xd1e386708115c932!8m2!3d30.2417042!4d57.0773646