دانشکده علوم پایه

معاونین دانشکده علوم

نام: رضا
نام خانوادگی: غلامرضایی
سمت: معاون اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم
مدرک تحصیلی: تحصیل در دکترای تخصصی
رشته تحصیلی: کامپیوتر
محل دفتر: مجتمع هیئت علمی طبقه اول
تلفن داخلی: ۱۳۲۸ و ۱۳۴۵
تلفن مستقیم: ۳۱۳۲۱۳۲۸ (۰۳۴)
آدرس پست الکترونیک:

نام: عنایت ا...
نام خانوادگی: شیخ حسینی
سمت: معاون اداره پژوهش و فناوری دانشکده علوم
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی
رشته تحصیلی: شیمی آلی
محل دفتر: مجتمع هیئت علمی طبقه اول
تلفن داخلی: ۱۳۲۷
تلفن مستقیم: ۳۱۳۲۱۳۲۷ (۰۳۴)
آدرس پست الکترونیک: