دانشکده علوم پایه

معرفی گروه آموزشی

گروه ریاضی شامل مقاطع ورشته های زیر می باشد:

الف. کارشناسی:

۱. ریاضیات و کاربردها

ب. کارشناسی ارشد:

۲. ریاضی محض

۳. ریاضی کاربردی و آموزش ریاضی

ج. دکترا:

۱. کاربردی – آنالیز عددی

۲. کاربردی – تحقیق در عملیات

۳. محض – آنالیز ریاضی

۴. محض - جبر

*******

این گروه شامل ۱۷ عضو هیئت علمی تمام وقت و ۲ عضو هیئت علمی نیمه وقت بوده که یک نفر دارای مرتبه استاد تمامی، سه نفر دارای مرتبه دانشیاری و ده نفر دارای مرتبه استادیاری بوده و سایرین در حال تحصیل در مقطع دکتری می باشند.

*******

لازم بذکر است این گروه پشتیبانی دروس پایه و تعدادی از دروس تخصصی ریاضی دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشکده های فنی مهندسی، ادبیات و علوم انسانی، علوم پایه و معماری را بر عهده دارد.

*******