دانشکده علوم پایه

مدیرگروه آموزشی زیست شناسی

‌‌‌‌‌‌‌***

‌‌‌‌

نام: فرخ

نام خانوادگی: رخ بخش زمین

سمت: مدیر گروه زیست شناسی در مقاطع و گرایش های:

کارشناسی میکروبیولوژی، سلولی و مولکولی و ژنتیک

کارشناسی ارشد میکروبیولوژی، سلولی و مولکولی و فیزیولوژی گیاهی

دکترای تخصصی میکروبیولوژی و فیزیولوژی گیاهی

رشته تحصیلی: میکروبیولوژی (گرایش بیوتکنولوژی)

مدرک تحصیلی : دکترای تخصصی - Ph.D

محل استقرار دفتر: طبقه اول مجتمع هیات علمی

تلفن داخلی: ۱۳۴۳

تلفن مستقیم: ۳۱۳۲۱۳۴۳-۰۳۴

آدرس پست الکترونیک: rokhbakhsh@iauk.ac.ir