دانشکده علوم پایه

معرفی گروه آموزشی

گروه فیزیک:

این گروه شامل رشته های کارشناسی فیزیک اتمی و مولکولی کارشناسی ارشد در گرایش‌های حالت جامد، فیزیک بنیادی و نانو فیزیک می‌باشد. این گروه پشتیبانی دروس پایه فیزیک برای دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشجویان دانشکده فنی مهندسی و علوم را برعهده دارد. این گروه دارای 5 نفر عضو هیات علمی تمام وقت است که مراتب علمی همه اعضاء استادیار می‌باشد.

شماره تلفن :
034-313211350

پست الکترونیک:
malekshahi@iauk.ac.ir
نشانی:کرمان بلوار امام علی (ع) -دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
کد پستی دانشگاه: ۷۶۳۵۱۳۱۱۶۷