دانشکده علوم پایه

صفحات مرتبط

مدیر گروه کارشناسی

 

نام: لیدا
نام خانوادگی: ترک زاده
سمت: مدیر گروه کارشناسی ریاضی
رشته تحصیلی: ریاضی
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی
محل استقرار دفتر: مجتمع هیات علمی طبقه همکف
تلفن داخلی:

تلفن مستقیم: ۳۱۳۲۱۳ (۰۳۴)

آدرس پست الکترونیک: