دانشکده علوم پایه

آموزش ریاضی

کارشناسی ارشد آموزش ریاضی:

این رشته یکی از دوره های آموزشی و پژوهشی در سطح تحصیلات تکمیلی از نظام آموزش عالی است که بعد از دوره کارشناسی آغاز و به اعطای مدرک رسمی دانشگاهی تحت عنوان کارشناسی ارشد آموزش ریاضی می انجامد و از نظر اجرائی تابع ضوابط، مقررات و آئین نامه های مصوب کمیته برنامه ریزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است.

از مهمترین اهداف این دوره می توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱- تربیت آموزش گران ریاضی خبره
۲- بهبود کیفیت علمی و حرفه ای معلمان ریاضی در تمام دوره های تحصیلی
۳- تامین نیروهای مشخص برای برنامه ریزی درسی
۴- تربیت پژوهشگران آموزش ریاضی در سطح کشور


طول دوره کارشناسی ارشد این رشته ۲ سال بوده و نظام آموزشی آن واحدی و تابع مقررات آموزش عالی کشور است. در سال ۱۳۷۳، برنامه پیشنهادی « دوره کارشناسی ارشد آموزش ریاضی » به گروه ریاضی شورای عالی برنامه ریزی ارائه شد که پس از نقد وبررسی همه جانبه در تاریخ ۹/۸/۱۳۷۸ با اکثریت آراء به تصویب رسید و برای اجرا به دانشگاههای واجد شرایط ابلاغ گردید.