دانشکده علوم پایه

ریاضی کاربردی

کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی:

با توجه به گسترش روز افزون علوم پایه، فنی مهندسی، اقتصاد، مدیریت صنعتی و علوم دیگر بدیهی است که کاربردهای ریاضی در آنها نیز روبه افزونی می باشد. همواره مراکزی نظیر بانک ها، سازمان برنامه و بودجه، موسسه آمار ایران و حتی مراکز صنعتی و...، نیاز مبرم به استفاده از کاربرد ریاضیات در سطحی بالاتر از دوره کارشناسی دارند. بنابراین دانشگاه آزاد واحد کرمان نیز در جهت کمک به رفع نیازهای کشور با سایر دانشگاههای معتبر همگام بوده و با داشتن اساتید مجرب در این رشته به تربیت دانشجویان مفتخر است.

براساس آئین نامه آموزشی، طول دوره کارشناسی ارشد (ناپیوسته) سه سال است که این مدت شامل وقت لازم جهت تدوین و تالیف پایان نامه نیز می باشد. این رشته دارای دو شاخه آنالیز عددی و تحقیق در عملیات است.

دانشجویانی که این دوره آموزشی را طی می کنند میتوانند به امر تدریس و تحقیق پرداخته همچنین در امر برنامه ریزی در موسسات آموزش عالی یا مراکز صنعتی خدماتی، سازمان برنامه و بودجه، بانک ها و یا موسسات مشابه آنها فعالیت نمایند.