دانشکده علوم پایه

ریاضی محض

ریاضی محض:

ریاضیات محض آن بخش از فعالیت‌های ریاضی است که فارغ از انگیزه‌های عملی و کاربردی پرداخته می‌شود. این نوع فعالیت در زمینه ریاضیات از قرن هیجدهم میلادی رایج بوده است. با آن‌که ریاضی محض فارغ از مسائل کاربردی است ولی بسیاری از مسائل ریاضی محض ریشه در مسائل عملی و کاربردی دارد. در عین حال برخی مباحث نظری صرف و مجرد ریاضی که ظاهراً ارتباطی به مسائل عملی و کاربردی ندارند به کرات در رشته های دیگر مورد استفاده قرار می گیرند. یکی از نمونه‌های معروف این امر کاربرد جبر ماتریسی توسط هایزنبرگ فیزیک‌دان آلمانی در کارهای مکانیک کوانتم است.


شاخه های کارشناسی ارشد ریاضی محض در واحد کرمان عبارتند از:
۱- آنالیزریاضی: این رشته خود دارای زیر مجموعه هایی چون آنالیز تابعی، آنالیز مختلط، آنالیز هارمونیک، آنالیز موجک و... می باشد و بیشتر عنوان تز دانشجو مشخص کننده رشته تخصصی دانشجوست.
۲- جبر: این رشته نیز دارای گرایشهایی چون نظریه گروهها و نظریه حلقه ها و مدولها و...می باشد.

 

هدف از رشته ارشد ریاضی محض، تربیت متخصصان علوم ریاضی به گونه ای است که علاوه بر آمادگی لازم برای ادامه تحصیل به منظور اشتغال به پژوهش و نیز انتقال علم ریاضی، قدرت تجزیه و تحلیل مسایل را در سطوح دانشگاهی داشته باشند

دانشجویانی که در کارشناسی ارشد ریاضی محض وارد می شوند باید علاقه فراوان و تسلط کافی به دروس کمّی به خصوص ریاضی داشته باشند. داشتن قدرت تجزیه و تحلیل در سطح خوب برای این افراد لازم است.
امکان پژوهش در گرایش های جبر و آنالیز در این مقطع فراهم است