دانشکده علوم پایه

مدیر گروه تحصیلات تکمیلی

 

نام : بابک       

نام خانوادگی : خیرخواه       

سمت : مدیر گروه کارشناسی ارشد و دکترای میکروبیولوژی / ارشد فیزیولوژی گیاهی     

رشته تحصیلی : میکروبیولوژی     

مدرک تحصیلی : دکترای تخصصی - Ph.D   

محل استقرار دفتر: طبقه دوم مجتمع هیات علمی

تلفن داخلی          

تلفن مستقیم         

آدرس پست الکترونیک      

سوابق اجرایی  و پژوهشی