دانشکده علوم پایه

میکروبیولوژی

 
فهرست دروس پیشنهادی

جهت دانشجویان کارشناسی میکروبیولوژی

ورودی ۹۶ به بعد

 
فهرست دروس پایه، اصلی و تخصصی و پیشنیازهای دروس مربوط به

دانشجویان کارشناسی میکروبیولوژی ورودی ۹۶ به بعد

 

 

***

***

 

فهرست دروس پیشنهادی

جهت دانشجویان کارشناسی میکروبیولوژی

ورودی ۹۵ و قبل از آن

 


 

 

فهرست دروس پایه، اصلی و تخصصی و پیشنیازهای دروس مربوط به

دانشجویان کارشناسی میکروبیولوژی ورودی ۹۵ به قبل


گروه کارشناسی میکروبیولوژی:
 
کارشناسی میکروبیولوژی گرایشی از رشته زیست شناسی سلولی–مولکولی است که در دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی کرمان در سال ۱۳۶۴ دایر گردیده است.
 
در این گروه دانش میکروبیولوژی از دو جنبه مفاهیم بنیادی، پایه و کاربردی در سه قالب همزیستی، کاربری مفید و بیماری‌زایی آموزش داده می‌شود.
 
شناخت این وضعیت از دیدگاه‌های مختلف و مدیریت آنها به سمت کنترل آلودگی‌ها و بهره‌گیری از محصولات آنها در بهبود شرایط زندگی بشری از اولویت‌های آموزش میکروبیولوژی در این گروه می‌باشد.
 
میکروبیولوژی تنوع وسیعی در زمینه‌های علمی مختلف دارد، از جمله میکروبیولوژی غذایی، پزشکی، محیطی، صنعتی و ویروس‌شناسی که آشنایی دانشجویان با آنها در مقطع کارشناسی صورت می‌گیرد.
 
دانش آموختگان این رشته بر اساس توانایی‌هایی که در روند آموزشی خود کسب می‌کنند می‌توانند در زمینه‌های ذیل ایفای نقش نمایند.
 
- فعالیت در آزمایشگاه‌های تشخیص طبی، مواد غذایی و صنعتی.
 
- فعالیت در کارخانجات مواد غذایی، دارویی، بیوتکنولوژی و فرآورده‌های بیولوژیک.
 
- نظارت بر بهداشت عمومی، اماکن و مواد غذایی.
 
- فعالیت در روند ضدعفونی و استریل‌سازی محصولات پزشکی، فرآورده‌‌های دارویی و بیولوژیک.
 
- شرکت در پروژه‌های پاکسازی محیط‌های آلوده شده به فرآورده‌های نفتی.
 
- شرکت در کنترل کیفی و ارزیابی فرآورده‌های غذایی، دارویی و بیولوژیک.