دانشکده علوم پایه

شیمی کاربردی

 

شیمی کاربردی:
شیمی کاربردی حد فاصل بین شیمی محض و رشته های مهندسی شیمی است که فارغ التحصیلان می توانند در صنایع مختلف شیمیایی مانند چرم، رنگ، پلیمر و صنایع داروسازی مشغول به کار شوند و طبیعی است هرچه علم، پیشرفته تر باشد نیاز به این دانشجویان و فارغ التحصیلان بیشتر است. 
نقش شیمی کاربردی در دنیای امروز به تکنولوژی حرف اول را در دنیا می زند و چون ما کشور در حال توسعه ای هستیم باید برای پیشرفت تکنولوژی کوشش کنیم. در نتیجه پیشرفت تکنولوژی به شیمی برمی گردد. اولین چیزی که یک دانش آموز احتیاج دارد علاقه، تجربه و آزمایش است.