دانشکده علوم پایه

شیمی محض

 

شیمی 
تاریخ پیدایش دانش شیمی را شاید بتوان با پیدایش انسان بر کره زمین همزمان دانست. تاریخ، پر از افسانه های کیمیاگری و کیمیاگران و رؤیاهای انسان در رسیدن به غیرممکن ها بوده است. تردیدی نیست که دنیای امروز تا حد قابل ملاحظه ای بر اثر فعالیتهای شیمیدانها شکل گرفته است. بدون توسعه شیمی و صنایع شیمیایی در هر کشوری صنایع آن کشور چهره ای ناقص خواهد داشت، از جمله آنکه رخدادهای نوین در سطح جهانی همچون آلودگی های کره زمین، انسان را بیش از پیش به شیمی نیازمند کرده است. از همین رهگذر، برخی از قدرتهای جهانی حفظ توان و اقتدار خویش را در سده جدید در گروی در دست داشتن پیکان علوم پایه به عنوان رویکردی استراتژیک دانسته اند.  شیمی از زمانهای قدیم دارای اهمیت بسیاری می باشد و طبیعی است که گرایشهای مختلفی داشته باشد.
 
شیمی محض
در رشته شیمی با گرایش شیمی محض در یک دروه 3 ساله مشترک با گرایش شیمی کاربردی اصول اولیه شیمی مورد بررسی قرار می گیرد و بعد از دروس تخصصی در زمینه مربوطه ارائه می گردد. کارشناسان شیمی محض علاوه بر معلومات نظری از توانایی های آزمایشگاهی نیز برخوردارند. در این رشته امکان ادامه تحصیل در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا نیز می باشد. فارغ التحصیلان می توانند به دو صورت تئوری در حوزه آموزشی آموزش و پرورش، دانشگاه ها و موسسات آموزشی و عملی در حوزه صنایع شیمیایی جذب شوند.