دانشکده علوم پایه

نانو فیزیک

معرفی رشته کارشناسی ارشد نانو فیزیک:

فناوری نانو یا نانوتکنولوژی رشته‌ای از دانش کاربردی و فناوری است که موضوعات گسترده‌ای را پوشش می‌دهد. موضوع اصلی آن نیز مهار ماده یا دستگاه‌های در ابعاد کمتر از یک میکرومتر، معمولاً حدود ۱ تا ۱۰۰ نانومتر است.
در واقع نانو تکنولوژی فهم و به کارگیری خواص جدیدی از مواد و سیستمهایی در این ابعاد است که اثرات فیزیکی جدیدی - عمدتاً متاثر از غلبه خواص کوانتومی بر خواص کلاسیک - از خود نشان می‌دهند.
نانوفناوری یک دانش به شدت میان‌رشته‌ای است و به رشته‌هایی چون مهندسی مواد، پزشکی، داروسازی و طراحی دارو، دامپزشکی، زیست شناسی، فیزیک کاربردی، ابزارهای نیم رسانا، شیمی ابرمولکول و حتی مهندسی مکانیک، مهندسی برق و مهندسی شیمی نیز مربوط می‌شود.
مهمترین اهداف رشته نانو فیزیک تربیت دانشجویان برای تحقیق و پژوهش در یکی از زمینه های تخصصی علوم و فناوری نانو و همچنینی همکاری در امر تدریس در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی می باشد.
برنامه درسی (سر فصل) نانو فیزیک و تعداد واحدها :
تعداد کل واحدها : 32 واحد
دروس الزامی : 9 واحد
دروس تخصصی : 6 واحد
دروس اختیاری : حداقل 6 واحد
پایان نامه :6 واحد